top of page

Zo organiseer je de mappen en cursussen in het secundair onderwijs!

In het secundair onderwijs worden vakken veel meer opgesplitst dan in het lager onderwijs, zijn er verschillende leerkrachten, lokalen en wordt de agenda nog belangrijker. Elke dag ziet er anders uit: andere lessen, andere mappen.

Voor vele tieners helpt het dan om structuur aan te bieden, zodat ze niets vergeten of niet alles moeten meesleuren uit schrik iets te zullen vergeten.


Hier enkele tips:

  • Kies voor elk vak een dun mapje en een dikkere map in een bepaalde kleur.

  • Stop de cursus in de dikkere map.


  • In het dunne mapje komt enkel het deel van cursus waar les over wordt gegeven. Dat mapje gaat mee naar school. De dikke map blijft thuis.